webkwestie IMMUUNSYSTEEM webquest

Werkwijze

Je gebruikt internet om informatie te vinden over de verschillenden kandidaten die ons team van immuunsysteem kunnen versterken. Deze informatiebronnen kun je vinden bij de verschillende kandidaten die hieronder aan de pagina staan en op de pagina "informatiebronnen".

Bekijk eerst alle 7 kandidaten onderaan deze pagina en bepaal daarna welke twee kandidaten jij voor ons team gaat voordragen. (Werk je met andere klasgenoten samen? Bespreek dan wie welke kandidaten onderzoekt zodat je geen dubbele voordrachten doet)

Wanneer je klaar bent met het verzamelen van achtergrondinformatie:

  • Maak je een kandidaat profiel.

  • Bedenk een naam voor de kandidaat

  • Bedenk een naam voor zijn/baan en

  • Omschrijf wat de rol van de kandidaat is in ons immuunsysteem team.

Zorg er voor dat de volgende zaken in ieder geval in het profiel worden vermeld:

  • Type kandidaat: Bijvoorbeeld: “B-cel,” “vaccin,” or “antilichaam.”

  • Baan: Welke baan bij de politie zou ongeveer hetzelfde zijn zoals de werkzaamheden van de kandidaat in het immuunsysteem.

  • Baanbeschrijving: Welke taken kan de kandidaat allemaal doen. Bijvoorbeeld Dhr. Antilichaam staat ook bekend als een receptor. Hij helpt de B-cel om indringers te herkennen. Dhr. Antilichaam hecht zich vast aan de indringer en houdt hem onder arrest. Daardoor kan de indringer niet bewegen of zich vermenigvuldigen.

  • Bovendien maak je een tekening van de kandidaat. Die komt links bovenaan het profiel te staan.

  • Het formulier met kandidaat profiel kun je hier downloaden:

Van groot belang is dat de informatie die je bij elkaar zoekt ook klopt. Controleer op minstens drie verschillende websites of boeken of datgene wat je hebt gevonden ook correct is. Anders wordt je namelijk verspreider van nep-nieuws of nemen we iemand aan die niet in ons team past of misschien zelfs een spion is.

Volg de aanwijzingen op de volgende pagina's. Als je vragen hebt, kun je die gerust aan je leerkracht stellen.